Física de viatges II

Solucions

L’arc de sant Martí

Fig. 9

Realitzeu un dibuix de la trajectòria dels raigs de llum en l'interior d'una gota d'aigua (esfèrica) perquè es descompongui la llum blanca i es formi l'arc de sant Martí.
Vegeu la figura 9.

Expliqueu utilitzant el dibuix anterior perquè, en sortir de l'aigua, els diferents colors no se superposen (originant de nou llum blanca) i en canvi queden separats.
Les dues refraccions tenen lloc en superfícies no paral•leles de manera que la separació de colors augmenta. En un vidre això no passa perquè la superfície d'entrada i de sortida són paralel•les.

Realitzeu ara el dibuix de la trajectòria dels rajos perquè es formi l'arc de sant Martí secundari.
Vegeu la figura 9.

Expliqueu perquè la distribució de colors en el secundari és inversa a la del primari.
A l'interior de la gota hi ha dues reflexions en comptes d'una i això provoca aquesta inversió de colors.

 

 

Fig. 10

L’Aeri de Montserrat

Amb les dades del cartell i algunes que haureu d'espavilar-vos per buscar, contesteu:

Feu un esquema del recorregut de l'Aeri que inclogui les dades del cartell.
Vegeu la figura 10.

Amb el Google Earth trobeu la distància horitzontal entre les dues estacions. Recordeu que l'Aeri està a prop de Monistrol de Montserrat.
Vegeu la figura 11.

 


Fig. 11

Calculeu l'angle de la trajectòria rectilínia entre les estacions.
23,86º .

Per què el cartell informa de l'angle màxim de la trajectòria? Això és compatible amb el resultat que has obtingut en l'apartat anterior?
La trajectòria de la cabina (sense torres intermèdies) seria una catenària i l'angle màxim tindria lloc en el moment d'arribada a l'estació superior.

Segons les dades, calculeu quin seria el temps que trigaria la vagoneta a fer un viatge? Per què no coincideix exactament amb els 5 minuts que podeu llegir en la informació?
270 s = 4,5 minuts
S'ha de comptar el temps d'acceleració inicial i final.


Calculeu, quan l'Aeri està en plena marxa, l'energia cinètica del total de persones que poden pujar a la cabina.
Suposem persones de 70 kg.
Ec (persones) = 30625 J
.

Calculeu la variació d'energia potencial gravitatòria de les persones en el trajecte de la cabina.
Suposem persones de 70 kg.
Ep (persones) = 13061 kJ
.

Quina potència haurà de tenir el motor de l'Aeri perquè funcioni amb aquests paràmetres? Tingueu present que mentre una cabina puja l'altra baixa (s'equilibren), de manera que la potència del motor només l'hem de calcular per pujar les persones (evidentment que també hi ha fregament, però en aquest cas no el considereu).
43,5 kW = 59,2 CV

Consulteu ara altres dades que l'empresa dóna per internet. Llegiu-ho amb detall i feu una anàlisi comparant els resultats que heu obtingut amb els tècnics. Tingueu en compte que el motor auxiliar, com el seu nom indica, normalment no entra en funcionament.
http://www.aeridemontserrat.com/caracteristicas.phpLes batalles de la Segona Guerra Mundial

Expliqueu el significat de cadascuna de les dades numèriques del cartell (155; 1942; 3280; 0 – 45; 43,5; 485; 12,300).
Diàmetre del projectil, any de construcció, pes del canó en hectograms (hg), inclinació del canó, pes del projectil en hectograms, velocitat de sortida de l’obús, abast màxim.

Calculeu l’abast màxim teòric que tindria aquest canó.
23979 m.

Com heu pogut comprovar, el resultat teòric difereix considerablement de la dada real. Quin o quins són els factors que creieu que provoquen aquesta gran diferència?
El fregament amb l'aire.

Podeu calcular ara l’alçada màxima (teòrica) a què pot arribar un projectil?
5994,6 m.

L’abast màxim (teòric) depèn de la massa del projectil? Expliqueu-ho.
L'abast d'un projectil només depèn de la velocitat de sortida i de l'angle de llançament.

Calculeu l’energia cinètica de l’obús en el moment de sortir del canó.
551614 J.

Quina serà la velocitat de retrocés del canó quan dispara un projectil?
6,43 m/s.

Quina importància té (físicament i militar) llançar un obús de massa molt gran? Raoneu-ho.
L'energia del projectil (i per tant el treball o les destrosses que pot fer) és proporcional a la massa.


El jet d’eau de Ginebra

Feu un llistat de les dades que ens proporciona la imatge.
500 l/s de cabal de sortida, 140 m d'alçada, 200 km/h de velocitat de sortida, dues bombes impulsores de 500 kW cadascuna funcionant a 2400 V i girant a 1500 rpm, 13,5 kW de potència lluminosa.

Amb la velocitat de sortida fins a quina alçada hauria d'arribar l'aigua? Aquest resultat és coherent amb el de la informació? Comenteu-ho.
157,47 m inferior a la real, a causa del fregament amb l'aire.

Calculeu també la potència teòrica necessària per impulsar el Jet d'Eau i compareu-la amb la potència de les dues bombes instal•lades.
771 kW també inferior als 1000 kW instal•lats.

Feu un càlcul aproximat de la despesa en electricitat que suposa per a l'Ajuntament de Ginebra tenir en funcionament el jet d'eau. I també valoreu el cost d'il•luminar-lo durant la nit.
Suposant el preu de l'electricitat de 0,044 €/kW•h
Funcionament de les bombes (suposant de 6 del matí a 12 de la nit): 792 €/dia
Il•luminació (suposant de 6 de la tarda a 12 de la nit): 3564 €/dia Autor d'aquesta pągina: Tavi Casellas professor de Física i Química de l’institut Montilivi.

 

Aquesta obra estą subjecta a una
Llicčncia de Creative Commons
Creative Commons License