L’Aeri de Montserrat

Fig. 3 i 4: L'Aeri de Montserrat (esquerra) i dades tècniques de l'Aeri (dreta)

Un dels trajectes més clàssics del turisme del nostre país és visitar el monestir i la muntanya de Montserrat. Una de les millors maneres de fer-ho és pujant-hi amb telefèric: l'Aeri de Montserrat (vegeu la figura 3).
Aquí teniu una fotografia del cartell (vegeu la figura 4) que està ubicat al costat de la taquilla... Deu ser perquè mentre fas cua per pagar el bitllet t'entretinguis fent alguns càlculs senzills de física.

Proposta per a l'alumnat


Feu una cerca a Internet que us permeti explicar el fenomen de les iridescències.

Amb el Google Earth trobeu la distància horitzontal entre les dues estacions. Recordeu que l'Aeri està a prop de Monistrol de Montserrat.

Per què el cartell informa de l'angle màxim de la trajectòria? Això és compatible amb el resultat que heu obtingut en l'apartat anterior?

Segons les dades, calculeu quin seria el temps que trigaria la vagoneta a fer un viatge. Per què no coincideix exactament amb els 5 minuts que podeu llegir en la informació?

Calculeu, quan l'Aeri està en plena marxa, l'energia cinètica del total de persones que poden pujar a la cabina.

Calculeu la variació d'energia potencial gravitatòria de les persones en el trajecte de la cabina.

Quina potència haurà de tenir el motor de l'Aeri perquè funcioni amb aquests paràmetres? Tingueu present que mentre una cabina puja l'altra baixa (s'equilibren) de manera que la potència del motor només l'hem de calcular per pujar les persones(evidentment que també hi ha fregament però en aquest cas no el considereu).

Consulteu ara altres dades que l'empresa dóna per Internet: http://www.aeridemontserrat.com/caracteristicas.php

Llegiu-ho amb detall i feu una anàlisi comparant els resultats que heu obtingut amb els tècnics. Tingueu en compte que el motor auxiliar, com el seu nom indica, normalment no entra en funcionament.

 

 Autor d'aquesta pągina: Tavi Casellas professor de Física i Química de l’institut Montilivi.

 

Aquesta obra estą subjecta a una
Llicčncia de Creative Commons
Creative Commons License