Coeficients de fricció

Full de l’alumnat

1. Col·loqueu els totxos damunt de cada tauló i amb l’ajut del dinamòmetre mesureu la força necessària per a què comenci a lliscar. Repetiu la mesura tres vegades, per minimitzar l’error experimental comès, i anoteu aquesta força amb la massa del totxo a la taula de dades.

Taula. 1:

 

2. Què succeeix amb els valors obtinguts de la força de fregament? Són els esperats?

3. Col·loqueu un altre cop els totxos damunt de cada tauló i mesureu ara la força necessària per mantenir l’estat de moviment. Repetiu la mesura tres vegades. Anoteu aquesta força amb la massa del totxo a la taula de dades.

Taula. 2:

4. Què observeu ara amb aquests valors de força de fregament? Són els esperats ?

5. Tenint en compte les dades de força estàtica per als diferents totxos i les dades de força dinàmica per aquests mateixos totxos, feu una gràfica de la força respecte al pes (equivalent a la normal). Una per a cada superfície.

6. Quina relació observeu que hi ha entre la força de fregament i el pes? Escriviu la llei matemàtica que relaciona aquestes dues magnituds per a ambdues forces de fregament, l’estàtica i la dinàmica.

7. Calculeu ara matemàticament el coeficient de fricció.

Taula. 3a:

Taula. 3b:
 
Taula. 3c:  

8. Compareu els resultats experimentals obtinguts en la representació gràfica de dades i els calculats per la fórmula.

9. Anoteu les conclusions a les quals heu arribat (comprovacions fetes). Expliqueu-ne el perquè.

 Autora d'aquesta pągina: Anna Recasens, professora de Física i Química a l’institut Montsoriu d'Arbúcies

 

Aquesta obra estą subjecta a una
Llicčncia de Creative Commons
Creative Commons License