núm 15 
Primavera 2015
Societat Catalana de Física

Inici

Sumari     1/8 


Editorial

En aquestes pàgines del número de tardor de l’any 2010 donàvem la benvinguda a l'aleshores estrenat sincrotró ALBA situat a Cerdanyola del Vallès i manifestàvem el nostre desig que la instal·lació, a part d’obtenir els rèdits científics que en són la  raó de ser, també fos un motor de cultura científica al servei del país i un impuls al  foment de vocacions científiques.

Avui ens podem alegrar que la instal·lació ha adquirit la maduresa esperada. Les set línies de llum han permès a més de mil usuaris realitzar centenars d’experiments, ha generat un bon gruix de publicacions científiques i s’ha fet un lloc en el món dels sincrotrons com ho demostra l’elevat volum de peticions de temps de recerca, que avalen no només la qualitat de la instal·lació sinó també el seu model d’explotació.

Com a docents de ciències i en concret de física també volem valorar especialment, l’esforç de divulgació que ha fet el , el CELLS (Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum de Sincrotró, és l'entitat que gestiona  l’ALBA) i que s’ha concretat, aquests darrers anys, en un gran nombre d’activitats que han generat unes xifres d’assistència francament positives. A partir de les dades que ens ha fet arribar el departament de comunicació de la instal·lació veiem que durant l’any 2014 més de 5000 persones van visitar el sincrotró dins del programa de visites organitzades. D’aquestes, gairebé la meitat eren estudiants de secundària/batxillerat. Una notable acollida ha tingut també la segona jornada de portes obertes, que a principi d’octubre va aplegar 1630 persones, que van esgotar les entrades una setmana abans de l’esdeveniment i que van valorar la jornada amb una nota de 9,51 sobre 10. És una significativa dada de l’interès que desperta actualment la ciència d’alta volada al nostre país.

El sincrotró també va ser present a la Festa de la Ciència i va acollir la segona edició d’un curs d’especialització per a professorat de secundària organitzat per la Fundació Catalunya-La Pedrera. Els docents que vam tenir l'oportunitat de participar-hi valorem la qualitat del curs i la voluntat dels ponents de subministrar recursos que fossin aplicables a les activitats acadèmiques de  secundària/batxillerat.

Avui podem dir, doncs, que ALBA està complint un repte que tota instal·lació científica, i especialment si té el suport de fons públics, ha de tenir: retornar el coneixement generat a la societat i retre compte de la seva activitat fent entenedora la seva tasca al ciutadà. Com a docents podem dir que l'ALBA és un aliat en la didàctica de les matèries científiques i en el repte d’elevar el nivell científic dels nostres estudiants. N’hem de saber aprofitar el potencial educatiu. No ho tenim tan difícil, si tenim en compte que l’èxit públic del sincrotró no es pot deslligar de la presència constant de la física en els mitjans de comunicació, especialment pel que fa a les novetats que ens vénen del CERN, amb les operacions amb l’LHC, i les sempre suggeridores notícies sobre les descobertes recents sobre l’edat de l’univers o de la matèria fosca.

La física està (o continua estant ) de moda com ho demostra també l’elevada demanda d’accés a aquesta titulació en les seves diverses modalitats a les universitats catalanes. Això només pot ser positiu per a la ciència i per al país.

 Sumari  1/8 

Inici

ISSN: 1988-7930 DL:  B-31773-2012   Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Octavi Plana, Jaume Pont.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)